субота, 1. јануар 2011.

Anketa u vezi sa upotrebom narkotika

REZULTATI ANKETE

Alarmantni rezultati istraživanja među srednjoškolcima u Valjevu ukazuju da je prosečna starosna dob u kom mladi prvi put probaju marihuanu nepunih 15 godina, a heroin 16 godina.

U saradnji sa Psihijatrijskom službom, ZC Valjevo, Omladinskim centrom i svim valjevskim srednjim školama u periodu od 1. do 14. novembra 2007 sprovedeno je istraživanje na temu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među srednjoškoskom omladinom u Valjevu. Anketirano je približno 15% od ukupnog broja populacije učenika srednjih škola.

Broj ispitanika 558, broj vazećih anketa 651, broj nevazećih 17

1) Procenat ispitanika koji su probali marihuanu:

Ukupan rezultat- 12,3% (nije probalo 87,7%)

Prosečan uzrast u kom su prvi put probali marihuanu: 14.8 godina

2) Razlog zbog kog su probali marihuanu:

1. radoznalost -74 %
2. iz dosade - 12 %
3. uticaj društva - 9 %
4. nagovor prijatelja, devojke, dečka- 5 %

3) Koliko često koriste marihuanu:

1. vrlo retko - 75 %
2. samo vikendom -14 %
3. jednom mesečno -8 %
4. više puta nedeljno- 2 %
5. više puta dnevno – 1 %

24,7 % ispitanika koji su probali marihuanu nije odgovorilo na ovo pitanje

6) 87% ispitanika je navelo da je probalo alkoholno piće, a prosečan uzrast u kom su probali je 11 godina.

7)Procenat ispitanika koji su probali heroin:

Ukupan rezultat- 2% (nije probalo 98%)
Prosečan uzrast u kom su prvi put probali heroin: 16 godina

8) Razlog zbog kog su probali heroin:

1. radoznalost -58 %
2. iz dosade - 33 %
3. uticaj društva – 8 %
4. nagovor prijatelja, devojke, dečka- 1 %

9) Na pitanje -koje ste, osim gore pomenutih, psihoaktivne supstance još probali:

1. 6% je probalo ekstazi
2. 3% je probalo spid
3. 1,2% je probalo kokain
4. 0,8 % je probalo LSD

10) Na pitanje da li ljudi koji heroin uzimaju isključivo šmrkanjem mogu da postanu zavisni ...

1. 57 % ispitanika odgovara sa DA, što je i tačan odgovor
2. 4 % ispitanika odgovara sa NE
3, 37 % ispitanika ne zna odgovor

1 коментар: